Scutum logo

ZAVAROVANJA
V podjetju skrbimo za različne vrste zavarovanj, ki jih sklepamo z več različnimi slovenskimi zavarovalnicami:

 • ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA
 • Življenjsko zavarovanje
  • Posebej smo specializirani za sklepanje življenjskih zavarovanj za primer smrti, invalidnosti in kritičnih bolezni saj imamo zaradi preteklih izkušenj enega najbolj obširnih pogledov na to področje in zelo poglobljeno poznavanje razlik ter splošnih pogojev.
  • Pri svetovanju za sklenitev življenjskega zavarovanja uporabljamo priporočila Zveze Potrošnikov Slovenije in uveljavljeno prakso iz tujine.

 • NEZGODNA ZAVAROVANJA
  • Ob tveganju morebitnih nezgod svetujemo pravilno izbiro nezgodnega zavarovanja, da pravilno ocenimo tveganja in temu prilagodimo tudi zavarovalno premijo, da posameznik za svoj denar dobi primerno kritje.

 • ZAVAROVANJE NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN
  • Zavarovanje hiše
  • Področje zavarovanj nepremičnin in premičnin se tudi v Sloveniji v zadnjih letih spreminja in pri tovrstnih zavarovanjih smo predvsem osredotočeni na to, da so vrednosti zavarovane za toliko, kolikor lahko za njih ob morebitni uresničitvi tveganja tudi pričakujemo.
  • To področje zahteva poglobljeno in dolgoletno znanje, zato imamo v podjetju kader, ki že več kot 10 let spremlja in aktivno deluje na trgu zavarovanja nepremičnin in premičnin, s čimer lahko s kakšnim dobrim nasvetom prihranimo marsikateri €.
  • Pri zavarovanju nepremičnin se zelo radi odzovemo tudi na večje ponudbe in zavarovanja večjih privatnih in javnih stavb ter opreme saj lahko s poznavanjem razlik med zavarovalnicami in splošnimi pogoji svetujemo optimalno izbiro zavarovanja.

 • ZAVAROVANJE AVTOMOBILOV
  • Zavarovanje avta
  • Ali ni zanimivo, da imamo Slovenci v povprečju bolje zavarovane avtomobile kot pa sami sebe?
  • Potrebe po avtomobilskih zavarovanjih so velike, v podjetju radi svetujemo tako posameznikom , ki jim poskušamo urediti čim cenejše zavarovanje s primernim kritjem.
  • Pri zavarovanju avtomobilov smo posebej specializirani za zavarovanja službenih avtomobilov v podjetjih (vozni park), posebej veliko izkušenj pa imamo tudi ob zavarovanju bolj zahtevnih gradbenih in drugih delovnih strojev.

 • PODJETNIšKA ZAVAROVANJA
  • podjetniško zavarovanje
  • Podjetje ima po zavarovanju načeloma drugačne potrebe in fizičnih oseb in teh potreb se zavedamo tudi v našem podjetju. Zato omogočamo podjetju dodatna svetovanja v obliki različnih zunanjih partnerjev, s čimer pomagamo podjetnikom do lažje odločitve za sklenitev različnih zavarovanj.

 • ZAVAROVANJE POKLICNE IN DRUGE ODGOVORNOSTI
  • Nekateri poklici v Sloveniji morajo imeti za svoje nemoteno delovanje sklenjena različna zavarovanja odgovornosti, itn. V našem podjetju smo specializirani tudi za tovrstna zavarovanja, kjer znamo natančno oceniti tveganja in ob poznavanju zakonodaje predlagamo ustrezno zavarovanje.

 • ZAVAROVANJA SEFOV
  • Zavarovanje trezorjev
  • V podjetju se trudimo, da za določene posebne želje skupaj z zavarovalnicami izoblikujemo zavarovanja, ki tem željam ustrezajo. Eno izmed tovrstnih zavarovanj je zavarovanje sefov, ki ga je danes zelo težko urediti, če ne poznaš dobro predpisov in ponudbe.